انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر سید محمد دلیلی
 
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922183 (009821)
  نمابر:   ................. (009821)
  پست الکترونیک: drdalili@yahoo.com
 گروه آموزشی             قلب کودکان
 مرتبه علمی             دانشیار
         آخرین مدرک  تحصیلی             فلوشیپ الکتروفیزیولوژی قلب اطفال